Ένα φλέγον ζήτημα που αφορά γενικά την χρήση υπολογιστή με ή χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι η ασφάλεια. Η έννοια της ασφάλειας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε όλες τους τις μορφές, υπολογιστής, smartphone, tablet, αφορά την ακεραιότητα και ιδιωτικότητα των αρχείων που περιέχουν. Ασφάλεια είναι η λήψη μέτρων ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής κακόβουλου λογισμικού στο σύστημα μας.
     Το κακόβουλο λογισμικό έχει πολλές μορφές όπως, virus, adware, trojan horse, ransomware. Όλες οι μορφές του κακόβουλου λογισμικού δεν έχουν την ίδια επικινδυνότητα, άλλα μπορούν να κάνουν ανεπανόρθωτη ζημιά καταστρέφοντας τα αρχεία μας, ενώ άλλα απλά μπορεί να “πετάνε” ενοχλητικές διαφημίσεις, χωρίς όμως να κινδυνεύουν τ’ αρχεία μας.
     Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε την “μόλυνση” του συστήματος μας από κακόβουλο λογισμικό είναι με την εγκατάσταση ειδικών προγραμμάτων, τα λεγόμενα Antivirus. Στις περιπτώσεις οικιακών χρηστών η λύση του antivirus είναι αρκετή να προστατέψει, ενώ στην περίπτωση των επιχειρήσεων πολλές φορές χρειάζεται και η εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού ασφαλείας όπως είναι οι firewalls. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να προμηθεύσουμε, και να εγκαταστήσουμε προϊόντα ασφαλείας ώστε να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων σας.